ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

«Κύρωση Πινάκων Κρίσεων και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς» ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ!

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Αποφασίζουµε
Κυρώνουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων 2017-2018, που συντάχθηκαν από τα αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων: