ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Δείτε ώστε να γνωρίζετε την τροποποίηση που έχει γίνει στις άδειες των Στελεχών (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Ύστερα από μηνύματα που ήρθαν στο enoplos.com από Στελέχη τα οποία έχουν απορίες για τα νέα δεδομένα σχετικά με τις άδειες τους κοινοποιούμε όλη την υπουργική απόφαση ώστε να ενημερωθούν άμεσα για το τι ισχύει:

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 2808)