ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Προσλήψεις ΟΒΑ στην ΠΑ! Δείτε όλη την προκήρυξη!


1. Σας γνωρίζουμε ότι προκηρύσσονται δεκατέσσερεις (14) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών και αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα, όπως στον πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», οι οποίες είχαν εγκριθείγια το έτος 2017 με το (στ) σχετικό.2. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 3 Νοεμβρίου 2017 (όσα υποβληθούν μετά από
αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:
« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...