ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

«Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωµατικών στο Βαθμό του Ανθστή » Όλα τα ονόματα!

27 Οκτωβρίου 2017

Προάγουµε σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 7,12 και 36 του Ν∆ 445/74 και των άρθρων 3 και 11 του Π∆ 21/91, στο βαθµό τουΕΜΘ Ανθυπασπιστή τις παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες, από την 23-10-2017, ηµεροµηνία κατά την οποία συµπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:


Loading...