ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Αναδρομική «σφαγή» στους αποστράτους (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

• Η νέα περικοπή στη σύνταξη φτάνει έως και τα 309 ευρώ τον μήνα.
• Μέχρι τις 31/12/2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4387/2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.

Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους συν­ταξιούχους στρατιωτικούς, που έλαβαν προχθές τη σύνταξη Οκτωβρίου. Νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, που σε ορισμένες περιπτώ­σεις φτάνουν αθροιστικά και τα 309 ευρώ!

Οι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω­μάτων Ασφαλείας αισθάνονται οργή για τις νέες οδυνη­ρές περικοπές στις ήδη πενιχρές συντάξεις τους. Και δη­λώνουν ότι στις επόμενες εκλογές τα κόμματα που με κυ­βερνητικές αποφάσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ) οδήγησαν τους αποστράτους στη φτώχεια και την ανέχεια θα «εισπράξουν» την ψήφο διαμαρτυρίας τους.

Οι νέες περικοπές οφείλονται στην εφαρμογή του άρ­θρου 13 του Ν. 4387/2016, που προβλέπει επιβολή ορί­ου καταβολής συντάξεων για τις ατομικές συντάξεις, όριο ακαθάριστο 2.000 ευρώ και για δύο συντάξεις και πάνω όριο 3.000 ευρώ καθαρά. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχετικές διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1/6/2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρ­θρου 20 παρ. 8 του Ν. 2084/1992.Σύμφωνα, λοιπόν, με σχετικές οδηγίες του υπουργεί­ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης (ΑΔΑ: 72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2), διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό του ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 1/6/2016 μέχρι 31/12/2018:staratalogia.blogspot.gr/