ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Έκπτωση και Απόλυση Λοχία ΕΠ ΟΠ


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθμό του, τη μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΠΖ) Πιπερούδη Δημήτριου του Παναγιώτη (ΑΜ:ΕΠΟ01941614 ή ΣΑ: 13800079206), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 49 του ΝΔ 4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 τουΝ.3883/2010, από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 02 Αυγ 17 τελεσίδικη γνωμοδότηση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ. 453/131/11825/Σ.1091/30 Ιουν 17 Δγή του Δ΄ΣΣ/ΔΙΠΡΟ.


Περίληψη της απόφασης, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
« PREV
NEXT »
Loading...