Χάνει δύο Λοχίες ΕΠ ΟΠ ο Στρατός Ξηράς... - Enoplos

Breaking

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Χάνει δύο Λοχίες ΕΠ ΟΠ ο Στρατός Ξηράς...


Γίνεται Αποδεκτή
 1. Η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ Λοχία (ΠΒ) Λαμπαδάρη Παναγιώτητου Κων/νου με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01480012, ΣΑ: 13600157603. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1061812811/6-10-17).

Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
2. Η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52,του Ν.4105/60.
Γίνεται Αποδεκτή
 1. Η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ Λοχία (ΠΖ) Παπαγιάννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01777914, ΣΑ: 14700168608. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 7878627191/6-10-2017).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
2. Η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.