ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ανάκληση Π. ∆ιαταγµάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

«Μερική ανάκληση και ανάκληση Π. ∆ιαταγµάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωµατικών του
Πολεµικού Ναυτικού»

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...