ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Απονομή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς των Ενόπλων Δυνάμεων

16 Οκτωβρίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

 Η απονομή της διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής καθώς και η απονομή ή προαγωγή των διαμνημονεύσεων Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας, Ευδοκίμου Διοικήσεως, Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων – Κοινών Σωμάτων, Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς, Υπηρεσίας σε Επιτελείο και Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές, σε Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε».


Loading...