ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την απόλυση από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του Ν.2936/01 και τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 της Φ.416/205235/Σ.5388/12-11-01 Απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β΄1610), όπως ισχύει, λόγω λήξης της αρχικώς αναληφθείσας επταετούς υποχρέωσής του, επειδή δεν επιθυμεί τη μονιμοποίησή του και δεν προσήλθε για ορκωμοσία, του ΕΠ.ΟΠ. Σμία (ΟΟΧΟΜ) Παπαδημητρίου Λάζαρου του Γεωργίου (ΑΜ: 98521), ΣΑ: 124/259/2005 (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής απότο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1216216105/8-9-2017). 2. Ο παραπάνω απολυόμενος, που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, διαγράφεται από την κατηγορία των ΕΠ.ΟΠ. την επομένη της επίδοσης της παρούσας στον ίδιο, καθώς η αρχικώς αναληφθείσα επταετής υποχρέωσή του έληξε στις 26 Μαΐου 17, και εγγράφεται στην εφεδρεία της
Πολεμικής Αεροπορίας.
« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...