ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Τακτικές Κρίσεις Επαγγελματιών Οπλιτών όλα τα ονόματα!


1. Κατόπιν των σχετικών, κοινοποιείται σε Παράρτημα ονομαστικός πίνακας Επαγγελματιών Οπλιτών του Κοινού Νομικού Σώματος, οι οποίοιπρόκειται να κριθούν στο βαθμό του Λοχία (άρθρο 8 παρ. 4 του β ομοίου) στις τακτικές κρίσεις 2018–2019 (Μάιος 2018)

2. Η κρίση των παραπάνω ΕΠ.ΟΠ (ΝΟΜ) θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΣΠΕΟΚΣ, βάσει των ατομικών τους εγγράφων, που συμπληρώνονται με μέριμνα ΓΕΕΘΑ/Β4, με τις Εκθέσεις Ικανότητας, τα Σημειώματα Απόδοσης και με τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ατομικό τους φάκελο. Δείτε τα ονόματα:« PREV
NEXT »
Loading...