ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς όλα τα ονόματα!

17 Οκτωβρίου 2017

Προάγουµε στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 12, του Ν∆ 445/1974 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν 3648/2008 και του άρθρου 85 του Ν 3883/2010, από 25-9-17, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές που συµπλήρωσαν 19 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους:Loading...