ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού!

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Κυρώνουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 (παραγρ.1) του ν.3883/10, τους παρακάτω πίνακες οφειλόµενων τακτικών κρίσεων έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή», που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, µε τηναπόφαση υπ΄ αριθµ.6 από 28-07-2017 της 6ης συνεδρίασής του: