Έναν Επιλοχία ΕΠ ΟΠ και ένα Λοχία ΕΠ. ΟΠ χάνει ο ΣΞ.. - Enoplos

Breaking

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Έναν Επιλοχία ΕΠ ΟΠ και ένα Λοχία ΕΠ. ΟΠ χάνει ο ΣΞ..


Γίνεται Αποδεκτή
 1. Η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ Λοχία (ΤΘ) Κατσόγιαννου Αναστάσιου του Βασιλείου με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ02168316, ΣΑ: 14930811. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού τουΕλληνικού Δημοσίου: 7762105112/29-09-17).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
2. Η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60Γίνεται Αποδεκτή
1. Η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ Επχια (ΤΘ) Ζήση Βασίλειου του Ανδρέα, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ00286710, ΣΑ:121000500. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕλληνικούΔημοσίου: 5893421257/26-9-17).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
2. Η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52,του Ν.4105/60.