ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

«Ανάκληση στην Ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικού ως Μόνιμου εξ Εφεδρείας»


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε στην ενεργό υπηρεσία, ως μόνιμο εξ εφεδρείας, τον Ταξίαρχο (ΕΑ) Σύρμπο Μιχαήλ του Σπυρίδωνα (12286), για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.2. Ο παραπάνω Αξιωματικός ανακαλείται στην ενεργό υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της παρούσας και τοποθετείται στη ΛΑΕΔ ως Υποδιευθυντής.

3. Η Μ.ΓΕΑ να φροντίσει για την επίδοση της παρούσας απόφασης στον παραπάνω Αξιωματικό και να αναφέρει τις σχετικές μεταβολές όπου απαιτείται.« PREV
NEXT »
Loading...