ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Επισκέψεις Διοικητή ΑΣΔΥΣ σε Μονάδες της IV ΤΑΞΥΠ και ΜΕΡΥΠ

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, πραγματοποίησε επισκέψεις - επιθεωρήσεις σε Μονάδες, ως ακολούθως:

Φωτογραφία του χρήστη Εκπρόσωπος Τύπου Γενικού Επιτελείου Στρατού.- Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, στην IV Ταξιαρχία Υποστήριξης (IV ΤΑΞΥΠ).
- Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, στην Μεραρχία Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ).

Φωτογραφία του χρήστη Εκπρόσωπος Τύπου Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό γνωρίζει άριστα την αποστολή του, έχει εξαίρετο ηθικό και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...