ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

ΔΕΟΣ!!! Το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον Ελληνικό Λαό την 28 Οκτωβρίου 1940 (ΒΙΝΤΕΟ)

27 Οκτωβρίου 2017

Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας.

Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις.Νυν υπέρ πάντων ο αγών

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης Μεταξάς

Loading...