ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ. 2018-2019 (Ν.2439/1996)

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά, κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2018-2019, θα κριθούν οι Αξκοί, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2439/96 και που αναγράφονται στα αντίστοιχα Παραρτήματα.


 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...