ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Αγοράζει 20. 700 φόρμες τεχνικών η Πολεμική Αεροπορία

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Εγκρίνουµε την ενεργοποίηση των διαδικασιών κατάρτισης της εκτελεστικής σύµβασης αντικειµένου θέµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη του διαγωνισµού 25/2015 και στην υπ’ αριθµ. 25/2015 συµφωνία – πλαίσιο.


Δείτε την σύμβαση: