ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

«Μερική ανάκληση Π. ∆ιαταγµάτων και κύρωση συµπληρωµατικών πινάκων κρίσεων παρελθόντων ετών Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού».

08 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακαλούµε µερικώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2439/1996:
Loading...