ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καλά νέα εγκρίθηκε η διαμονή στα Στελέχη στους Ξενώνες Πορταριάς & ΚΕΟΑΧ

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποίησε το ΓΕΣ στις Μονάδες του δίνεται η δυνατότητα στα Στελέχη του ΣΞ η διαμονή στους Ξενώνες Πορταριάς στο Πήλιο και στο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ) του Ολύμπου.Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαμένουν με την οικογένεια τους και οι περιπτώσεις διαμονής είναι για εκτέλεση υπηρεσίας και προσωπικούς λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθεινθείται στο 1ο Επιτελικό Γραφείο της Μονάδος σας.
Επιλεγμένες Ειδήσεις