ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Κατέθεσαν πρόταση για τροπολογία οι ΕΜΘ στο νέο Νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατέθεσαν πρόταση τροπολογίας οι ΕΜΘ σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την διαδοχική τους ασφάλιση.

Δείτε την πρόταση:

Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση με την κατάθεση της παρακάτω τροπολογίας« Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής: «Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα ΤαμείαΑλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»ώστε να επιλυθεί το θέμα με την καταβολή επιπρόσθετης εισφοράς 2% υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...