ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας σε Θέματα Τυποποίησης ΝΑΤΟ

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Από 6 έως 7 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, διμερείς συνομιλίες επί θεμάτων αμυντικής τυποποίησης, μεταξύ αντιπροσωπείας των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών Τυποποίησης (Bundeswehr Office for Defence Standardization) και αρμοδίων επιτελών ΓΕΕΘΑ.
Η ανωτέρω δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού ΝΑΤΟ για την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και τυποποίησης της συμμαχίας.