ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απονομή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι Η απονομή ή προαγωγή των Διαμνημονεύσεων Ηγεσίας Σχηματισμού -Μεγάλης Μονάδας, Ευδοκίμου Διοικήσεως, Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς, Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων – Κοινών Σωμάτων, Υπηρεσίας σε Επιτελείο και Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές, σε Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ».
 ΕΠΙΛΕΓΜENA NEA