ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Ποια κατηγορία Στελεχών θα έχει μειώσεις στις αποδοχές και μάλιστα με αναδρομική ισχύ

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Η ψήφιση του Ν.4488/2017 (Νόμος Αχτσιόγλου) στο άρθρο 3 επιφέρει πίκρα επηρεάζει τις ασφαλιστικές εισφορές  των νέων και των παλαιών ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, οι νέοι ασφαλισμένοι (από 1-1-1993 και μετά ) η παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών γινόταν στο σύνολο των αποδοχών (ακαθάριστο ποσό μισθοδοσίας), εδώ πλέον μειώνονται οι εισφορές  και οι κρατήσεις, γιατί εξαιρείται η προσωπική διαφορά του Ν.4472/2017. Αντίθετα, με τους νέους οι παλαιοί ασφαλισμένοι μέχρι την 31-12-1992, οι οποίοι έχουν διαφορετικό καθεστώς στις κρατήσεις τους,  με το νόμο Αχτσιόγλου, θα έχουν και αυτοί,  κρατήσεις στο σύνολο των αποδοχών τους και θα εξαιρείται και σε αυτούς η προσωπική διαφορά.

Με αυτό τον τρόπο, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει θεωρητικά  ισότητα στις κρατήσεις,  μεταξύ των δύο κατηγοριών Στελεχών,  οι παλαιοί ασφαλισμένοι ρίχνονται, γιατί  αυξάνονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές, με το Νόμο  4488/2017, με τελικό αποτέλεσμα στην πράξη, να έχουν μειώσεις στο μηνιαίο μισθό τους, ανάλογα με τον βαθμό και την θέση που κατέχουν. οι οποίες μάλιστα θα έχουν και αναδρομική ισχύ από 1-1- 2017 ημερομηνία που ισχύει το νέο μισθολόγιο.


 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...