ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Έκδοση Δελτίων Εισόδου σε Υπαξιωματικούς ε.α

23 Σεπτεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το ΓΕΣ θα εκδίδει Δελτία Εισόδου σε Υπαξιωματικούς ε.α και στα Μέλη των Οικογενειών τους, σε ΛΑΦ, Στρατιωτικά Πρατήρια και ΚΑΑΥ.Υπαξιωματικοί εα που είναι του ΜΤΣ θα μπορούν να αποστέλλουν αυτοπροσώπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ η παραλαβή των δελτίων θα γίνεται στα κατά τόπους Φρουραρχεία που έχουν δηλώσει ως μόνιμο τόπο διαμονής.Loading...