ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Εκτάκτες Κρίσεις ΕΜΘ ΥπαξιωµατικώνΚυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν∆ 445/74, τους παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για το έτος 2017, που συντάχθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς


ΕΤΟΣ 2017

1. Προακτέων ΕΜΘ Αλχιών λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων:
 α. Μηχανικού Μαυραγάνη Αγγελικής, ΑΜΟ: 4266
β. Υλικού Πολέµου Κέππα ∆ηµήτριου, ΑΜΟ: 5849
γ. Υλικού Πολέµου Ζήση Χαρίλαου, ΑΜΟ: 5890
δ. Eφοδιασµού Μεταφορών Μήτση Κωνσταντίνου, ΑΜΟ: 6929
ε. Υλικού Πολέµου Ευθυµίου Φίλιππου, ΑΜΟ: 7108 
-2-
./.
στ. Υλικού Πολέµου Καλογερόπουλου Αθανάσιου, ΑΜΟ: 7121
ζ. Υλικού Πολέµου Μυλωνά Ιωάννη, ΑΜΟ: 7211
η. Υλικού Πολέµου Φόρα Θεόδωρου, ΑΜΟ: 7300
θ. Πεζικού Αχλάτη Ευανθίας, ΑΜΟ: 7427
ι. Πεζικού Μίχα Μαρίας, ΑΜΟ: 7489 2. Προακτέων Λχιών λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων:
 α. Πεζικού Λουρή Αθανασίας, ΑΜΥ:20744
β. Πεζικού Νάστου Θεόδωρου, ΑΜΥ: 20748
γ. Πεζικού Αθανασιάδη Βασιλείου, ΑΜΥ:20753
δ. Πεζικού Βλάχου Ελένης, ΑΜΥ: 20755
ε. Πεζικού Παπαχρήστου Χαρίκλειας, ΑΜΥ: 20758
στ. Πεζικού ∆ούκα Χαράλαµπου, ΑΜΥ: 20760
ζ. Πεζικού Μπουλούκου Κωνσταντίνου, ΑΜY: 20764
η. Πεζικού Πατσιαβά Στέργιου, ΑΜY: 20765
θ. Πεζικού Λεοντιάδη Παντελεήµονα, ΑΜY: 20766
ι. Πεζικού Θώµου Αικατερίνης, ΑΜY: 20770
ια. Πεζικού Παπαγεωργίου Ραφαήλ, ΑΜY: 20771
ιβ. Πεζικού Ροδίτη Πελαγίας, ΑΜY: 20774
ιγ. Πεζικού ∆ήµητσα Ιωάννη, ΑΜY: 20775
ιδ. Πεζικού ∆ρεκόλια Σοφίας, ΑΜY: 20779
ιε. Πεζικού Τσαβδαρλή Παναγιώτη, ΑΜY: 20781
ιστ. Πεζικού Θωµάτου Γεράσιµου, ΑΜY:20786
ιζ. Πεζικού Φέρλα Ιωάννη, ΑΜY: 20788
ιη. Πεζικού Μπροζιούτη Άννας, ΑΜY: 20789
ιθ. Πεζικού Τράγκα Παναγιώτη, ΑΜY: 20797 


κ. Πεζικού Σοφιανίδη Ιωάννη, ΑΜY: 20801
κα. Πεζικού Χαλεπλή Αλέξανδρου, ΑΜY: 20805
κβ. Πεζικού Λουκά Κωνσταντίνου, ΑΜY: 20809
κγ. Πεζικού Υφαντή Χαράλαµπου, ΑΜY: 20810
κδ. Πεζικού Καλτσούνη Παναγιώτη, ΑΜY: 20817
κε. Πεζικού Τσιρώνη Αλέξιου, ΑΜY: 20823
κστ. Τεχνικού Μαλασίδη Κλεοπάτρας, ΑΜY: 20826
κζ. Τεχνικού Γκουγκούδη Ασηµούλας, ΑΜY: 20828
κη. Τεχνικού Τζίµπα Σταυρούλας – Θεοδώρας, ΑΜY: 20840

 3. Προακτέου ΕΜΘ Αλχία Τεθωρακισµένων Αγραδά Γεώργιου, ΑΜΟ: 8299
λόγω θανάτου.« PREV
NEXT »
Loading...