ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Προαγωγές Υπαξιωµατικών» Όλα τα ονόματα!

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προάγουµε σε Ανθυπασπιστές τους κατωτέρω Αρχικελευστές, µε
ηµεροµηνία προαγωγής την 09 Σεπτεµβρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 36 του ν.δ.445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Υπηρεσιών Ανθυπασπιστών ΣΜΥΝ 
Επιλεγμένες Ειδήσεις