ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:
latest

«Οριστική Απόλυση, Στέρηση Βαθμού και Μεταφορά στην Τάξη του Στρατιώτη, Ανθυπασπιστή του Στρατού Ξηράς»


Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε την οριστική απόλυση, τη στέρηση του βαθμού και τη μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη, του Ανθυπασπιστή Υγειονομικού Λάσκου Σωτήριου του Παναγιώτη (ΑΜ: 68771), που γεννήθηκε το έτος 1984 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Από την επομένη της κοινοποίησης του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, για βαρύτατα πταίσματα περί την υπηρεσία και τη πειθαρχία, καθώς και παραπτώματα που αφορούν στη στρατιωτική τιμή, σε εκτέλεση της από 12-05-17 τελεσίδικης γνωμοδότησης του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΠ Φ. 453.11/05/380828/Σ.828/04-02-17 διαταγή του ΓΕΣ/Β1(ΔΙΜΣΠΡΟ)/5β, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω γνωμοδότηση.
« PREV
NEXT »
Loading...