ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ποιες ημερομηνίες θα δηλωθούν οι επιθυμίες μεταθέσεων σε φρουρές σύμφωνα με το ΑΦΜ του κάθε Στελέχους

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Οι επιθυμίες μεταθέσεων σε φρουρές έτους 2018 θα δηλωθούν σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του κάθε στελέχους ως εξής:1. Από 11 έως 27 Σεπτεμβρίου τα στελέχη με τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ από 0 έως 4 

2. Από 28 Σεπτεμβρίου έως 13 Οκτωβρίου τα στελέχη με τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 5 έως 9