ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων

18 Αυγούστου 2017

Συγκροτούμε τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΚΠ), με θητεία έως την 30 Απριλίου 2018.

Η παραπάνω επιτροπή εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό προσφυγές στρατιωτικών, των οποίων τα αιτήματα για υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27-05-2011 Απόφασης ΥΕΘΑ (Β΄,1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.


Loading...