ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

Έκπτωση Λοχία ΕΠ ΟΠ & μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΠΒ) Μαρβάκη ∆ηµήτριου του Ηλία (ΑΜ: Ε- ΠΟ0/22329/00 ή ΣΑ: 156/107/09), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆ 4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010.

Από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 07 Ιουλ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του ∆ευτερο-βαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’αριθµ. ΕΠ Φ. 453/178/106823/Σ.3261/08 Ιουν 17 ∆γή της ΑΣ∆ΕΝ/∆ΙΠΡΟ. 

Περίληψη της απόφασης, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 


Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...