ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Τοποθέτηση οπλίτη Ιατρού στο περιφερειακό Ιατρείο Οθωνών!


Αποφασίζουμε Την τοποθέτηση, για την κάλυψη αναγκών, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Οθωνών, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Καλαντζή Γεωργίου του Σωτηρίου (ΣΑ:104/829/12) της 2017 Γ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ), δυνάμεως 107 Α/Κ ΜΜΠ-ΠΕΠ και πιθανή ημερομηνία απόλυσης την 15 Φεβ 18.

Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του οπλίτη στην ανωτέρω θέση, ορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης του σε αυτή Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπο-
χρέωσης του ανωτέρω οπλίτη θητείας, στο Περιφερειακό Ιατρείο, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

Ο ανωτέρω οπλίτης θητείας δικαιούνται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προ-
ϋπολογισμό του πιστώσεις.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


« PREV
NEXT »
Loading...