ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών δείτε όλα τα ονόματα!

30 Αυγούστου 2017

Προάγουµε σε Επικελευστές τους κατωτέρω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ., µε ηµεροµηνία προαγωγής την 25 Aυγούστου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ.445/74 και θέτουµε στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) Επικελευστών
µετά τον Κουνένο Εµµανουήλ του Γεωργίου (ΑΓΜ: Ο-04449):
Loading...