ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Συρρικνώνεται ξανά το μέρισμα του ΜΤΣ


• Ακόμα λιγότερα χρήματα θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι απόστρατοι.
• Όλα δείχνουν ότι εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, το βοήθημα πολύ σύντομα θα εξαφανιστεί τελείως.

Οι εξελίξεις για την προσοδοφόρα αξιοποίηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), είναι απογοητευτικές για τους μερισματούχους στρατιωτι­κούς. Με δικαστικές αποφάσεις μει­ώνεται συνεχώς το ενοίκιο που καταβάλλει η κοινοπραξία «PICAR - CAROUZOS SA - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑ­ΡΟΥ ΜΤΣ» στο ΜΤΣ, που φιλοξενεί πλέον το εμπο­ρικό και ψυχαγωγικό κέντρο Attica.Η εξέλιξη αυτή θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στο ήδη συρρικνωμένο μέρισμα που λαμβάνουν οι συνταξι­ούχοι στρατιωτικοί, που κινδυνεύει πλέον με εξαφάνιση! Το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί ένα από τα σπάνια σε μέγεθος και ιστορία μνημεία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Το συγκρότημα κτιρίων που καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βουκουρεστίου και Αμερικής με κάτοψη περίπου 9.000 m2, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των αποστράτων.

Στις 20 Απριλίου 2000, υπογράφηκε σύμβαση μετα­ξύ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της κοινοπρα­ξίας «PICAR - CAROUZOS SA - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΤΣ». Αντικείμενό της, η μεταβίβαση της διαχείρισης και εκμε­τάλλευσης του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρα­τού για 25 χρόνια. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ήταν το πιο εύρωστο ταμείο στην Ελλάδα. Είχε δική του τράπεζα (ΓΕΝΙΚΗ) που πουλήθηκε κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, είχε πολλές μετοχές, που με διά­φορα κερδοσκοπικά παιχνίδια εκμηδενίστηκε η αξία τους, είχε επίσης πολλά ακίνητα τα οποία κυριολεκτικά ξεπουλήθηκαν. Διάφοροι επιτήδειοι, πολιτικοί και επιχειρηματίες, με την ανοχή των στρατιωτικών ηγεσιών, «αξιοποίησαν» ιδιοτελώς την περιουσία του ΜΤΣ, σε ένα πάρτι ασυδοσίας και πλουτισμού χωρίς προηγούμε­νο. Το μοναδικό σήμερα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο του ΜΤΣ είναι το κτίριο στο κέντρο της Αθήνας που στε­γάζεται το Attica.

Πίσω στον χρόνο

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης είναι η εντολή του ΥΠΕΘΑ Γιάννου Παπαντωνίου τον Μάρτιο του 2004, το ΜΤΣ να διαθέσει το σύνολο σχεδόν των αποθεματικών του για την εξαγορά των χρεών της Γενικής Τράπεζας, προκειμένου, απαλλαγμένη χρε­ών, να πουληθεί στη γαλλική τράπεζα Societe Generale. Στη συνέχεια όμως, το 2012, έχουμε την πώληση του με­ριδίου που διέθετε η Societe Generale στη Γενική Τρά­πεζα (50,1%) στην Τράπεζα Πειραιώς, μια τραπεζική συναλλαγή ιδιαίτερα βλαπτική για τους μερισματούχους στρατιωτικούς. Επίσης το Νοέμβριο 2010, με υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Β. Βενιζέλο, έγιναν διάφορες τρο­ποποιήσεις επί των συμφωνηθέντων όρων του μισθώ­ματος προς όφελος της ιδιωτικής εταιρείας της PICAR (Τράπεζα Πειραιώς) με αποτέλεσμα το ΜΤΣ να υποστεί και νέα ζημία περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Δυσμενής είναι για το ΜΤΣ η απόφαση υπ΄ αριθμ. 2376/2017 του Εφετείου Αθηνών σχετικά με τη δικα­στική διένεξη μεταξύ του ΜΤΣ και της PICAR ΑΕΕ. Το ΔΣ του ΜΤΣ αποφάσισε την υποβολή αιτήσεων αναστο­λής και αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου, που εκκρεμούν στον Άρειο Πάγο.
ΠΗΓΗ: staratalogia.blogspot.gr/

« PREV
NEXT »
Loading...