ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς όλα τα ονόματα!

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Προάγουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010 σε Συνταγµατάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Αντισυνταγµατάρχες Όπλων και Σωµάτων, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 21-07-2017, ηµεροµηνία συµπληρώσεως του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό: