ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

4000 Ξίφη προμηθεύεται ο ΣΞ για προαχθέντες Ανθυπολοχαγούς

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί [Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο 4ετούς ∆ιάρκειας, Ετών 2017-2020, που Αφορά στην Προµήθεια Τεσσάρων Χιλιάδων (4.000) Ξιφών Αξκών Προαχθέντων Ανθλγών, (Α/∆ 38/16)] 


Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...