ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Δημιουργία Αντιπυρικών Ζωνών από το Μηχανικό - Κοινωνική Προσφορά Στρατού Ξηράς Μηνός Αυγούστου 2017 -

31 Αυγούστου 2017

Κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου 2017, ο Στρατός Ξηράς στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, πέραν της διάθεσης εναερίων μέσων για αεροπυρόσβεση, συνέδραμε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών σε ολόκληρο τον Ελλαδικό Χώρο και με τη διάθεση προσωπικού και Μηχανημάτων Μηχανικού για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.


Loading...