ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

Μονιμοποίηση ΕΠ ΟΠ του ΠΝ δείτε όλα τα ονόματα!

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Μονιµοποιούµε, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.2936/01 (ΦΕΚ 166/25-07-2001, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171/23-7-2002, τ.Α΄) και της παραγράφου 8 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.416/205235/12-11-2001 (ΦΕΚ 1610/05-12-2001, τ.Β΄) αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Άµυνας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ 2507/31-12-2007 τ.Β΄) αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Άµυνας και λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 1 από 26 Απριλίου 2017, πρακτικό συνεδριάσεων του Συµβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών–Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ., τους κατωτέρω Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), µε ηµεροµηνίαµονιµοποιήσεως την έναντι εκάστου αναφεροµένη: 


Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...