ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

Έκπτωση & Απόλυση ΕΠ ΟΠ

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την  απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΥΠ-Π) Ζώζουλα Νικόλαου του Γεωργίου (ΑΜ: ΕΠΟ0/3719/10 ή ΣΑ: 142/36/01), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆ 4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 03 και 11 Μαϊ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΕΠ Φ. 453/170/122140/Σ.3612/24 Μαρ 17 ∆γή της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΜΠ/2. 

Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...