ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Έκπτωση & Απόλυση ΕΠ ΟΠ


Έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την  απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΥΠ-Π) Ζώζουλα Νικόλαου του Γεωργίου (ΑΜ: ΕΠΟ0/3719/10 ή ΣΑ: 142/36/01), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆ 4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 03 και 11 Μαϊ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΕΠ Φ. 453/170/122140/Σ.3612/24 Μαρ 17 ∆γή της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΜΠ/2. 

« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...