ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Κρίσεις και Προαγωγές ΕΜΘ

28 Ιουλίου 2017

Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν∆ 445/74, τους παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2015, 2016και 2017, που συντάχθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ):


Loading...