ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Έρχονται φανέλες κοντομάνικες!

13 Ιουλίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, Ετών 2018-20, για την Προμήθεια 95.000 Τεμ. Φανελών Κοντομάνικων Πολυεστερικών, Kατ΄ Έτος, για την Κάλυψη
Αναγκών ΕΣΣΟ και Στελεχών, Α.Δ. 26-17. 
Loading...