ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Χορήγηση Εφάπαξ

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους Ευρώ Επτά εκατομμύρια (€7.000.000,00) για την πληρωμή ισόποσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδωντου Ε.ΛΟ.Α.Α. υπό Κ.Α.Ε 0631 οικ. έτος 2017 για την ανάγκη χορήγησης «Βοηθημάτων Εφάπαξ Εξερχομένων» ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...