ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων ”

13 Ιουλίου 2017

Μ ε τ α θ έ τ ο υ μ ε , για πλήρωση κενών θέσεων και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τους παρακάτω Δικαστικούς Λειτουργούς του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:


Loading...