ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Προαγωγές Υπαξιωματικών ΠΝ όλα τα ονόματα!

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Έχοντας υπόψη Το Ν.∆. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ε.∆.» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.


 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...