ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

«∆ιορισµός Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ)»

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε το διορισµό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) του Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (ΜΤΣ) των:

Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...