ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Έκπτωση και Απόλυση ΕΜΘ Αρχιλοχία

10 Ιουλίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την  απόλυση του Εθελοντής Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Αλχία (ΥΓ) Τσακπίνη Γεώργιου του Αρχοντή  (ΑΜ: 5983 ή ΣΑ:138/1444/92), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆ 4105/1960 και των άρθρων 50 και 51 του Ν.3883/2010, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 04 Απρ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΕΠ Φ. 453.3/25/382703/Σ.1178/16 Φεβ 17 ∆γή του ∆ΒΚ/ΓΕΣ.


Loading...