ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Προαγωγές Επαγγελµατιών Οπλιτών

12 Ιουλίου 2017

Προάγουµε σε Κελευστές τις κατωτέρω ∆ιόπους ΕΠ.ΟΠ., µε ηµεροµηνία προαγωγής την 1 Ιουλίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Νόµου 2936/01 όπως αντικαταστάθηκε από τότε
που ίσχυσε µε το άρθρο 10 του Νόµου 3036/02 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) Κελευστών µετά τον Τσουκαλά Παντελή του Πολυκάρπου (Ο-08124):

Loading...