ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

Αποστρατείες Υπαξιωματικών

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π∆ 21/91 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης: 

α. Με το βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τον ΕΜΘ Αρχιλοχία  Μηχανικού Καραφύλλη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, ΑΜ:71198, ΑΜΟ:12119, ΣΑ:138/001448/99, που γεννήθηκε το έτος 1978 στο ∆ιδυµότειχο και ο οποίος από την 09 Ιαν 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1132759715/23-062017). 

 β. Με το βαθµό που φέρει την Αλχία Πεζικού Τσιαπάρη Κωνσταντίνα του Μιχαήλ, ΑΜΥ:20041, ΣΑ:149/000149/12, που γεννήθηκε το έτος 1991 στην Κατερίνη και η οποία από την 16 Φεβ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 5582228574/23-06-2017). 
Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...