ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Προαγωγές ΕΜΘ όλα τα ονόματα!

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017


Προάγουµε σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 36 του Ν∆ 445/74 και των άρθρων 3 και 11 του Π∆ 21/91, στο βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή:


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ